Curs d'educador/a de menjador escolar

Dirigit a:

 

   Monitors/es, Animadors/as Juvenils i persones amb experiència en animació.

Edat:

 

   A partir de 18 anys.

 

Descripció de l'activitat:

   Alimentar-se és més que satisfer una necessitat fisiològica. Abasta conceptes més amplis en el marc de la salut física i psíquica. Així la dieta equilibrada i l'aportació dels nutrients essencials per al creixement i el desenvolupament adequat de les facultats intelectuals són conceptes essencials quan parlem dels individus en edat escolar. D'altra banda, l'acte de menjar suposa un moment compartit, un acte social i, per tant, un espai per a les relacions socials socials en el marc d'uns hàbits i normes preestablits segons les diferents cultures, que han de ser apresos. Altres aspectes com la neteja i la higiene personal, en la manipulació dels aliments i utensilis i els diversos objectes i espais també centren la nostra atenció.

Objectius :

   - Donar a conèixer el funcionament d'un menjador escolar i la normativa legal sobre aquest tema.
   - Abordar l'educació en hàbits, actituds i valors en l'horari de menjador escolar.
   - Revisar els criteris bàsics per a l'elaboració de menús equilibrats.
   - Conèixer els trastorns més freqüents relacionats amb l'alimentació en la infància i l'adolescència i recursos per a      abordar-los.
   - Capacitar a l'educador/a per a confeccionar un projecte anual de menjador escolar.

Titulació i normativa:

    Títol oficial expedit per l'Institut Valencià de la Joventut (Per als participants que complisquen els requisits d'accés a la titulació. En ACCÉS opcions 2 o 3).

   RESOLUCIÓ de 10 de juny 1999,del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'estableixen els continguts curriculars mínims dels cursos de formació de monitors de centres de vacances i d'animadors del temps lliure juvenil, nivell I (DOGV núm. 3.521, de 21 de juny de 1999).

   DECRET 60/2005 d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la formació en matèria d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 4966, de 15 de març de 2005).

   ORDRE de 3 de febrer de 2006,de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els cursos en matèria d'animació juvenil, i el procediment de reconeixement i de pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5.205, de 23 de febrer de 2006).

HORARI D'ATENCIÓ :

Demanar cita prèvia

 

Avda. d'Alacant,10 - Gandia

e-mail : info@passatemps.es

Telèfon: 96 204 12 08

 

Whatsapp d'atenció al client:

671 737 832