CURS ANIMADOR/A JUVENIL

Dirigit a: 

 

   Monitors/es de temps lliure i persones amb experiència en animació.

Edat: 

 

   A partir de 18 anys.

 

Descripció de l'activitat:

   L'animador/a juvenil ha de ser capaç de crear vertaders projectes d'intervenció socioeducativa, amb objectius clars encaminats a prestar una alternativa educacional vàlida, basada, essencialment, en el desenvolupament integral de l'individu.Ha de tenir la formació adequada per a coordinar i dirigir a l'equip de monitors i altres agents socials o educatius encarregats de la realització d'aquestes intervencions a través de la realització de diferents activitats establides a aquest efecte. Finalment, ha de ser capaç d'avaluar i optimitzar tant la seua actuació com la del seu equip a fi d'adequar l'acció a la realitat concreta que pretén modificar, realitzant, al seu torn, la gestió més eficaç dels recursos dels quals disposa per a la seua actuació.Curs Impartit per l'Escola Oficial d'Animació Juvenil ABAST amb ítol oficial expedit per l'Institut Valencià de la Joventut.

 

Titulació i normativa :

   RESOLUCIÓ de 10 de juny 1999,del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'estableixen els continguts curriculars mínims dels cursos de formació de monitors de centres de vacances i d'animadors del temps lliure juvenil, nivell I (DOGV núm. 3.521, de 21 de juny de 1999).DECRET 60/2005 d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la formació en matèria d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 4966, de 15 de març de 2005).ORDRE de 3 de febrer de 2006,de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen els cursos en matèria d'animació juvenil, i el procediment de reconeixement i de pèrdua de reconeixement de les escoles oficials d'animació juvenil a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 5.205, de 23 de febrer de 2006).

Objectius :

   Analitzar el context educatiu de l'animació sociocultural, les seues característiques i el paper que exerceix dins de l'educació en general.Situar a l'animador/a juvenil dins de l'animació sociocultural, definint la seua funcionalitat i distingint-la de les del monitor/a de temps lliure infantil i juvenil i altres agents educatius.Desenvolupar la capacitació dels assistents per a la seua posterior actuació com a animadors, fomentant l'aprenentatge necessari per a dissenyar projectes d'intervenció educatius,i dirigir el seu desenvolupament,execució,avaluació i optimització. Comunicar la importància del reciclatge continu i de la participació en fòrums formatius per a l'adequació dels coneixements dels animadors a la realitat en la qual intervenen.

HORARI D'ATENCIÓ :

Demanar cita prèvia

 

Avda. d'Alacant,10 - Gandia

e-mail : info@passatemps.es

Telèfon: 96 204 12 08

 

Whatsapp d'atenció al client:

671 737 832