Passatemps Projectes Educatius col·labora amb SIOMA i la Fundació Tripartita en la formació sense cost per a les empreses que realitzen els seus treballadors per al desenvolupament dels mateixos i així aconseguir que el capital humà de la mateixa faça a l'empresa més competitiva en el mercat.

   Aquesta formació és sense cost perquè és bonificable en les Quotes de la Seguretat Social una vegada realitzada la formació. Aquest model de Formació Contínua és controlat per la Fundació Tripartida i regulat en el Reial decret 395/2007, on s'estableix que totes les empreses disposen d'un crèdit anual per a finançar aquesta formació; aquest import es calcula en funció del nombre de treballadors i de la quantia ingressada per l'empresa en concepte de quota de Formació Professional durant l'any anterior. El crèdit no és acumulable, per la qual cosa si no s'utilitza, es perd.

   Aquesta formació està a l'abast de totes les empreses del territori espanyol que cotitzen per la contingència de formació professional. Tenen dret tots els treballadors, sense influir el tipus de contracte i/o les hores contractades. El que sí és obligatori és que l'empresa estiga al corrent en els pagaments a la Seguretat Social i a l'Agència Tributària.

   És, per tant, la manera més econòmica i senzilla a l'hora de reciclar als treballadors i adaptar-los a les necessitats de l'empresa.SIOMA, com a Entitat Organitzadora, posa a la seua disposició cursos de qualitat i de tots els sectors i s'encarrega de totes les gestions necessàries per a la bonificació.

 

   El crèdit per a la formació estarà en funció de les cotitzacions en concepte de formació professional aportades per l'empresa i la plantilla mitjana de la mateixa. Aquest crèdit resultarà d'aplicar a la quantitat ingressada l'any anterior el percentatge de bonificació corresponent, que estarà relacionat amb el numere de treballadors: 

Les empreses que tinguen treballadors compresos entre 1 i 5, se'ls estableix un crèdit anual de formació per import igual a 420 €.

Empreses recentment creades podran beneficiar-se del crèdit bonificable quan incorporen a la seua plantilla nous treballadors, per la qual cosa els autònoms sense empleats no es poden incloure.

Si desitja que SIOMA li informe del seu crèdit disponible emplene l'Annex d'Adhesió i mane'ns-ho a info@sioma.es, o bé poden enviar-ho al fax 961135186, on li'l gestionem sense compromís.

HORARI D'ATENCIÓ :

Demanar cita prèvia

 

Avda. d'Alacant,10 - Gandia

e-mail : info@passatemps.es

Telèfon: 96 204 12 08

 

Whatsapp d'atenció al client:

671 737 832